Arbetsrapport nr 1624, 2021

SE – “Arbetsrapport nr 1624” är ett performativt videoverk som utvecklades under ett residens på den nedlagda forskningsstationen Skogforsk i Brunsberg, Värmland. Skogforsk bedrev framförallt forskning kring skoglig växtförädling och stationen är omgärdad av så kallade experimentplantage med tallar vars pollen används i förädlingsprocessen. Videon utgår ifrån en ensam forskare som arbetar för det fiktiva Institutet för Skogskvarlevor. Hen ses vandra runt i omgivningar definierade av den svenska skogsindustrin. Hon finns till i en värld där det inte är helt tydligt om det längre finns någon kvar som kan ta del av den forskning hon utför. Hennes arbete är rutinartat, långsamt och metodiskt.

Verket kan ses som en presentation av en alternativ framtid eller verklighet där Institutet för skogsförbättring (ett tidigt namn för Skogforsk) har blivit Institutet för Skogskvarlevor – en förflyttning från idén av expansion och förbättring till en omhändertagande, vårdande roll som omsorgsfullt tar hand om det som finns kvar.

Residens Brunsberg Skogforsk, Projekt ”Skogen mellan oss”, Konstfrämjandet Värmland, Brunsberg Sverige