Upphittad livsform, 2021

Upphittad livsform, solo show @ Kulturföreningen Kolonin, Arvika

EN: An installation in a window display, focusing on the discovery and collection of what could be considered to be a “plastisphere” – an ecosystem evolved to live in plastic environments. 

SE: På en tunn, taggig gren har rep och plast från förbipasserade båtar samlats, trasslats samman till en klump som ser alldeles för tung ut för den smala grenen. Utan att helt bryta samman klumpen går det inte att veta vad som är i mitten, vad det är som började den brokiga hopsamlingen. Det finns ett begrep inom mikrobiologin – “plastisphere” – ett mikrobiellt, plastbaserat samhälle. “Upphittad livsform” vill flytta fokuset från det stora till det lilla och hur ekologisk kris kan skapa oväntade möjligheter till nya konstruktioner av liv, skapade av våra egna överflödande restprodukter.